Kaupo Saue Signe Vesso

Õnnelik meeskond

223-leheküljeline tavaformaadis ja pehmes köites raamat sarjast Äripäeva raamat

Äripäev 2008


Pikaaegse meeskondade koolitamise ja konsulteerimise kogemusega psühholoogide Signe Vesso ja Kaupo Saue raamat Õnnelik meeskond aitab mõista ja arendada meeskonnatööd ning juhtimist.
Kogu raamat kannab läbinisti positiivset sõnumit kõik on võimalik, õnn on meie endi kätes.
Autorid on olnud kriiside tunnistajaiks väga paljudes ettevõtetes, keda nad on konsulteerinud, kellega on teinud koostööd. Nad kirjeldavad meeskondi, kus inimesed on õnnetud, hoiavad tagasi oma võimeid ning on kas täiesti ilma jäetud tagasisidest või on see nende suhtes ühekülgselt negatiivne. Kusjuures paljud neist on olnud kinni samades lõksudes juba aastaid.
Kõikidel meeskondadel on võimalus edasi liikuda, kinnitavad autorid. Kõrvalt vaadates on selge, et saavutuste, edu ja õnnelikkuse võtmed on juhi käes.
Nad toovad arvukalt näiteid erinevatest kriisidest ning annavad juhiseid eelkõige juhtidele, mida ühes või teises olukorras ette võtta.
Näiteks on üks hästitoimiv ja hädavajalik võte nn ruumi avamine: oma meeskonna liikmete hooliv ärakuulamine, nendesse kui võrdväärsetesse partneritesse suhtumine, koos julge unistuste loomine ja selle poole liikumine.
Nad juhivad tähelepanu sellele, et inimesi mõjutab kõik ümberringi toimuv. Iga sõna ja isegi mõte on ühtlasi tegu. Kui juht mõtleb oma töötajaist halvasti, peegeldub see talle vastu: ka temasse ei suhtuta siis hästi ning koostöö on häiritud. Autorid toovad mitmeid näiteid, millist sõnavara kasutavad sellised hoolimatud juhid ning vastupidi, kuidas suhtlevad hoolivad juhid.
Hoolimine on tegelik vaid siis, kui see on siiras. Ja juhil peab olema ka julgust öelda välja neid asju, mis häirivad ja takistavad meeskonna arengut.
Raamatus on ka kokkuvõte Eesti ettevõtete juhtide ja meeskonnaliikmete seas spetsiaalselt selle raamatu tarvis tehtud uuringust. Küsimused jagunesid kolme rühma: visiooni, lahenduste ja kokkulepete leidmine meeskonnas, kuidas juhid ja meeskonnaliikmed tajuvad ja hindavad meeskonnas toimuvat ning mis võiks olla üks tegevus, mida vahetu juht võiks rohkem või vähem teha, mis teeks meeskonda õnnelikumaks.
Autorite uskumused, millest nad lähtuvad töös juhtide ja meeskondadega ja mis on ka raamatu aluseks:
 • Vaimsetel võimetel on seos emotsionaalsete seisunditega
 • Inimestes on palju rohkem võimeid ja oskusi, kui nad kasutavad
 • Inimesed tervitavad muutusi ja näevad neis positiivset vaid siis, kui nad ise loovad neid muutusi, kui nad on muutuse ja arengu subjektid, mitte objektid
 • Inimesed hakkavad mõtlema, kui juht lõpetab nende eest mõtlemise
 • Kui avad ruumi ja lased meeskonnal tegutseda, tuleb välja meeskonna sügavam sisemine tarkus
 • Juhid muutuvad tulemuslikumaks ja meeskonnad õnnelikumaks, kui juhid arendavad grupijuhtimise oskusi
 • Koosloomine tekitab meeskonnas õnnetunde – ühiselt loodud tulevikuunistus on üks võimsamaid motivaatoreid
 • Inimesi teeb õnnelikuks arenemine ja eesmärkide saavutamine
 • Juht saab meeskonnalt seda, mida ta meeskonnale annab

  Küllap murravad paljud juhid pead, kuidas karmis konkurentsis oma meeskonnaga edukalt edasi liikuda. Kuidas viia muutused ellu ülemäärase vastupanuta? Mis võiks teha koosolekud efektiivsemaks? Kuidas käivitada oma alluvate loovus nii, et selle kaudu uut energiat ning säravaid ideid leida? Kuidas hoida koos tugevat meeskonda? Mida teha, et konkurendid parimaid töötajaid üle ei ostaks? Need ja paljud teisedki küsimused saavad vastuse Signe Vesso ja Kaupo Saue raamatus «Õnnelik meeskond«. Autorid loovad võimaluse läbi eneseanalüüsi mõista, mis võiks aidata mind kui juhti. Raamatus pööratakse palju tähelepanu uskumustele − need on tõekspidamised, millesse usume ja mille järgi käitume. Sageli on need nii sügaval alateadvuses, et me ei teadvustagi, kuidas igapäevane käitumine neist mõjutatud on. Seda mõistes saame oma uskumustesse korrektiive teha ja seeläbi edukamad olla.Autorid on loonud tervikliku lähenemise juhi rollile meeskonnas: saavutuste, edu ja õnne võtmed on juhi käes. Vaid tema saab koos meeskonnaga luua julged unistused (visiooni) ja sõnastada väärtused, mille järgi ettevõttes käitutakse. Nii kujundab juht koos meeskonnaga organisatsioonikultuuri. Ühised unistused ja nende alusel püstitatud eesmärgid tugevdavad meeskonnaliikmete vahelisi suhteid. Juhtideks saavad enamasti initsiatiivikad inimesed, kellel on suurem saavutusvajadus ja soov oma keskkonda mõjutada. Neile võib aga tunduda, et ettevõtte juhtimiseks peavad nemad üksi teadma õigeid vastuseid ja siis oma ideed teistele «maha müüma«. Et nemad teavad lahendusi, alluvate roll on nende tõdede järgi käituda. Kuna juhid on reeglina väga head rääkijad, siis selline «müük« tihti ka toimib.Hoopis suurem oskus on panna oma meeskond probleemidele lahendusi otsima. Kui on tehtud ühine otsus, kuidas probleemid lahendatakse ning mida eesmärkide saavutamiseks tehakse, võtavad töötajad selle eest ka vastutuse. Juht aga vabaneb vajadusest luua pidevalt uusi reegleid, nõuda ja kontrollida. Ta on käivitanud meeskonnas koosloomingu, mis tekitab positiivseid emotsioone, millega on seotud kõrgem töökvaliteet ja loovamad lahendused. Inimesi teeb õnnelikuks arenemine ja eesmärkide saavutamine. Tulemustega kaasneb saavutusrõõm, tõuseb enesehinnang. Kui juht loobub ülalt-alla-juhtimisest, õppides treenerioskusi, saab ta nautida rõõmu juhendamisest. Meeskond treenib end kõrgemaid eesmärke püstitama ning nende saavutamise nimel töötama. Sellisest meeskonnast ei soovita lahkuda – sinna kuulumine on suur õnn!Raamat annab võimaluse mõista, kuivõrd suure tähtsusega on tunded. Õnnetunne viib õnnestumiseni, ebaedu tekitab uut ebaedu. Just seepärast on iga juhi suur võimalus olla õnneliku meeskonna juht. Igal juhil on võimalus ise luua õnnelik meeskond.
  Sirje Tammiste
  Psühholoog, personalikonsultant ja koolitaja
 • Toode on läbi müüdud
  Ainult %1 järel
  Pikaaegse meeskondade koolitamise ja konsulteerimise kogemusega psühholoogide Signe Vesso ja Kaupo Saue raamat Õnnelik meeskond aitab mõista ja arendada meeskonnatööd ning juhtimist.
  Kogu raamat kannab läbinisti positiivset sõnumit kõik on võimalik, õnn on meie endi kätes.
  Autorid on olnud kriiside tunnistajaiks väga paljudes ettevõtetes, keda nad on konsulteerinud, kellega on teinud koostööd. Nad kirjeldavad meeskondi, kus inimesed on õnnetud, hoiavad tagasi oma võimeid ning on kas täiesti ilma jäetud tagasisidest või on see nende suhtes ühekülgselt negatiivne. Kusjuures paljud neist on olnud kinni samades lõksudes juba aastaid.
  Kõikidel meeskondadel on võimalus edasi liikuda, kinnitavad autorid. Kõrvalt vaadates on selge, et saavutuste, edu ja õnnelikkuse võtmed on juhi käes.
  Nad toovad arvukalt näiteid erinevatest kriisidest ning annavad juhiseid eelkõige juhtidele, mida ühes või teises olukorras ette võtta.
  Näiteks on üks hästitoimiv ja hädavajalik võte nn ruumi avamine: oma meeskonna liikmete hooliv ärakuulamine, nendesse kui võrdväärsetesse partneritesse suhtumine, koos julge unistuste loomine ja selle poole liikumine.
  Nad juhivad tähelepanu sellele, et inimesi mõjutab kõik ümberringi toimuv. Iga sõna ja isegi mõte on ühtlasi tegu. Kui juht mõtleb oma töötajaist halvasti, peegeldub see talle vastu: ka temasse ei suhtuta siis hästi ning koostöö on häiritud. Autorid toovad mitmeid näiteid, millist sõnavara kasutavad sellised hoolimatud juhid ning vastupidi, kuidas suhtlevad hoolivad juhid.
  Hoolimine on tegelik vaid siis, kui see on siiras. Ja juhil peab olema ka julgust öelda välja neid asju, mis häirivad ja takistavad meeskonna arengut.
  Raamatus on ka kokkuvõte Eesti ettevõtete juhtide ja meeskonnaliikmete seas spetsiaalselt selle raamatu tarvis tehtud uuringust. Küsimused jagunesid kolme rühma: visiooni, lahenduste ja kokkulepete leidmine meeskonnas, kuidas juhid ja meeskonnaliikmed tajuvad ja hindavad meeskonnas toimuvat ning mis võiks olla üks tegevus, mida vahetu juht võiks rohkem või vähem teha, mis teeks meeskonda õnnelikumaks.
  Autorite uskumused, millest nad lähtuvad töös juhtide ja meeskondadega ja mis on ka raamatu aluseks:
 • Vaimsetel võimetel on seos emotsionaalsete seisunditega
 • Inimestes on palju rohkem võimeid ja oskusi, kui nad kasutavad
 • Inimesed tervitavad muutusi ja näevad neis positiivset vaid siis, kui nad ise loovad neid muutusi, kui nad on muutuse ja arengu subjektid, mitte objektid
 • Inimesed hakkavad mõtlema, kui juht lõpetab nende eest mõtlemise
 • Kui avad ruumi ja lased meeskonnal tegutseda, tuleb välja meeskonna sügavam sisemine tarkus
 • Juhid muutuvad tulemuslikumaks ja meeskonnad õnnelikumaks, kui juhid arendavad grupijuhtimise oskusi
 • Koosloomine tekitab meeskonnas õnnetunde – ühiselt loodud tulevikuunistus on üks võimsamaid motivaatoreid
 • Inimesi teeb õnnelikuks arenemine ja eesmärkide saavutamine
 • Juht saab meeskonnalt seda, mida ta meeskonnale annab

  Küllap murravad paljud juhid pead, kuidas karmis konkurentsis oma meeskonnaga edukalt edasi liikuda. Kuidas viia muutused ellu ülemäärase vastupanuta? Mis võiks teha koosolekud efektiivsemaks? Kuidas käivitada oma alluvate loovus nii, et selle kaudu uut energiat ning säravaid ideid leida? Kuidas hoida koos tugevat meeskonda? Mida teha, et konkurendid parimaid töötajaid üle ei ostaks? Need ja paljud teisedki küsimused saavad vastuse Signe Vesso ja Kaupo Saue raamatus «Õnnelik meeskond«. Autorid loovad võimaluse läbi eneseanalüüsi mõista, mis võiks aidata mind kui juhti. Raamatus pööratakse palju tähelepanu uskumustele − need on tõekspidamised, millesse usume ja mille järgi käitume. Sageli on need nii sügaval alateadvuses, et me ei teadvustagi, kuidas igapäevane käitumine neist mõjutatud on. Seda mõistes saame oma uskumustesse korrektiive teha ja seeläbi edukamad olla.Autorid on loonud tervikliku lähenemise juhi rollile meeskonnas: saavutuste, edu ja õnne võtmed on juhi käes. Vaid tema saab koos meeskonnaga luua julged unistused (visiooni) ja sõnastada väärtused, mille järgi ettevõttes käitutakse. Nii kujundab juht koos meeskonnaga organisatsioonikultuuri. Ühised unistused ja nende alusel püstitatud eesmärgid tugevdavad meeskonnaliikmete vahelisi suhteid. Juhtideks saavad enamasti initsiatiivikad inimesed, kellel on suurem saavutusvajadus ja soov oma keskkonda mõjutada. Neile võib aga tunduda, et ettevõtte juhtimiseks peavad nemad üksi teadma õigeid vastuseid ja siis oma ideed teistele «maha müüma«. Et nemad teavad lahendusi, alluvate roll on nende tõdede järgi käituda. Kuna juhid on reeglina väga head rääkijad, siis selline «müük« tihti ka toimib.Hoopis suurem oskus on panna oma meeskond probleemidele lahendusi otsima. Kui on tehtud ühine otsus, kuidas probleemid lahendatakse ning mida eesmärkide saavutamiseks tehakse, võtavad töötajad selle eest ka vastutuse. Juht aga vabaneb vajadusest luua pidevalt uusi reegleid, nõuda ja kontrollida. Ta on käivitanud meeskonnas koosloomingu, mis tekitab positiivseid emotsioone, millega on seotud kõrgem töökvaliteet ja loovamad lahendused. Inimesi teeb õnnelikuks arenemine ja eesmärkide saavutamine. Tulemustega kaasneb saavutusrõõm, tõuseb enesehinnang. Kui juht loobub ülalt-alla-juhtimisest, õppides treenerioskusi, saab ta nautida rõõmu juhendamisest. Meeskond treenib end kõrgemaid eesmärke püstitama ning nende saavutamise nimel töötama. Sellisest meeskonnast ei soovita lahkuda – sinna kuulumine on suur õnn!Raamat annab võimaluse mõista, kuivõrd suure tähtsusega on tunded. Õnnetunne viib õnnestumiseni, ebaedu tekitab uut ebaedu. Just seepärast on iga juhi suur võimalus olla õnneliku meeskonna juht. Igal juhil on võimalus ise luua õnnelik meeskond.
  Sirje Tammiste
  Psühholoog, personalikonsultant ja koolitaja
 • Tooteinfo
  Tootekood R0164924
  Aasta 2008
  Autor Kaupo Saue, Signe Vesso
  Sari Äripäeva raamat
  Kirjastus Äripäev
  Kujundaja Siiri Timmerman
  Illustraator Anti Veerma
  Köide pehme
  Lehekülgi 223
  EAN 9789949434176
  Ümbris ei
  Keel eesti
  Teema suhted, käitumine, majandus, äri

  Kas kõik raamatud on kohe saadaval?

  Uued raamatud - suur osa on laos olemas (seisukord>uus), aga suur osa on ka tellimisel (seisukord > uus tellimisel). Tellimisel raamatud saabuvad lattu enamasti 1-2-3 päeva jooksul. 

  Kasutatud raamatud (seisukord > väga hea, hea, rahuldav) on kõik kohe laos või poes olemas.


  Mis siis teha, kui minu otsitud raamat on läbi müüdud?

  Leia otsitav raamat täppisotsinguga siit.
  Saada oma soov info@raamatukoi.ee. Me salvestame selle ja anname teada, kui raamatu
  leiame. Vahel leiame kiiresti, vahel kulub aastaid. On raamatuid, mille järjekorras on mitu inimest. 


  Kuidas raamatud kätte saab?

  Saadame raamatuid kõigisse pakikappidesse ja kulleriga otse tellija aadressile. Raamatuile saab ka ise kauplustesse järele tulla: Harju tn 1 Tallinnas või Lossi tn 28 Viljandis. Soome, Lätti ja Leetu saadame raamatuid nii pakikappidesse kui tavapostiga, mujale maailmas samuti tavapostiga. Loe lähemalt siit.


  Millises seisukorras on kasutatud raamatud?

  Iga kasutatud raamatu eksemplari juures on märgitud seisukord: väga hea, hea, rahuldav, halb ja vajadust mööda ka täpsustus. Loe lähemalt siit.