Privaatsustingimused

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb Raamatukoi raamatupoe (Kuutõrvaja Osaühingu) käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?

Klient on isik, kes on astunud Kuutõrvaja Osaühinguga lepingulisesse suhtesse.

Mis on kliendiandmed?

Kliendiandmed on igasugune info, mis on Kuutõrvaja Osaühingule oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?

Kliendiandmete töötleja on Kuutõrvaja Osaühing (reg. kood 10463994, Harju 1, 10146 Tallinn). Kliendiandmete volitatud töötlejad on: seoses ostetud toodete kohaletoimetamisega AS Eesti Post, Itella SmartPOST OÜ, DPD Eesti AS, seoses raamatupidamistoimingutega OÜ Winvara EU, seoses tarkvaraarendusega Pähklikoore OÜ, seoses turundustegevustega Sendsmaily OÜ, turundus- ja sotsiaalmeediateenuste pakkujad.

Kes on kolmas isik?

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis

Kuutõrvaja Osaühing kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus: ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi; isikukood/registrikood; elukoht/asukoht; arveldusarve; kontaktandmed; tehingute andmed (kliendi poolt sooritatud ostude andmed); andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed teenuste kasutamise aktiivsuse, kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed).

Kõiki kliendi poolt edastatud andmeid ja korraldusi (v.a delikaatsed isikuandmed) võib Kuutõrvaja Osaühing salvestada sidevahendite teel. Seaduses sätestatud alustel on Kuutõrvaja Osaühingul õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas dokumendis nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?

Kuutõrvaja Osaühing töötleb kliendiandmeid selleks, et: täita kliendiga sõlmitud lepingut; kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule); paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid; täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Millistel juhtudel Kuutõrvaja Osaühing avaldab kliendiandmeid?

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata kolmandate isikute poolt ligipääsu ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel. Kliendiandmete volitatud töötlejatega on Kuutõrvaja Osaühing sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.

Kuidas Kuutõrvaja Osaühing kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?

Kuutõrvaja Osaühing saadab klientidele oma pakkumisi. Kliendil on õigus igal igal ajal Kuutõrvaja Osaühinguga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti info@raamatukoi.ee vahendusel või telefoni (+372) 6837710 kaudu. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, saab klient sellest teatada samade kanalite kaudu. Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?

Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, helistage meie telefonil (+372) 6837710 või kirjutage e-posti aadressil info@raamatukoi.ee. Vastame Teie kõnedele esmaspäevast reedeni kell 9-17 ning e-kirjadele paari päeva jooksul.